top of page
Walther LOGO

GARANTIEVOORWAARDE

Alle gekochte batterijen hebben vanaf aankoopdatum, een garantie tot de periode die is aangegeven door de agent op uw Warranty Card. De garantie gaat in als de metingen op de voertuig verricht zijn en de registratie op de website voltooid is.

 

Mogelijke oorzaken van batterijstoring die NIET het gevolg is van een foutieve fabricage, en derhalve GEEN aanspraak op garantie geven, kunnen zijn:

 • Onjuist of onvoldoende gespecificeerde batterijtype van de auto.

 • Problemen met het oplaadsysteem (laag of hoog voltage).

 • Diepe ontlading (zware accessoires, booster batterij, verlichting, enz.).

 • Langdurige opslag van de auto of zeer minimaal gebruik ervan.

 • Elektrische storingen (korte, overmatige belastingen).

 • Batterijmodificaties zoals zuuradditieven, loodaansluitingen of andere verontreinigingen.

 • Schade aan de batterij veroorzaakt door de consument zoals, directe contact met zonlicht of andere storing in de auto.

 • De batterij beschadigde polen heeft of niet in schone conditie is gebruikt.

 • De batterij geëxplodeerd is.

 • De batterij indicator grijs/ zwart- bruin van kleur is.

Voorwaarde

 • Een batterij wordt maar één keer geretourneerd.

 • Mocht de batterij geen serie nummer hebben, moet uw Warranty Card ook voorzien zijn van een aankoopbon met datum en handtekening/ stempel van de verkoper/ controleur.

 • Mocht de batterij problemen geven, wordt eerst een meting verricht op het voertuig, alvorens er wordt geretourneerd. Indien de meting veel verschilt met de waarden op de Warranty Card, wordt de batterij niet geretourneerd.

 • Indien de meting onvolledig is verricht, komt de cliënt niet in aanmerking voor een claimproces.

 • De meting dat is verricht op de batterij en het voertuig, moet ook online op de website (https://www.arrexgroup.com/garantie) geregistreerd worden.

 • De batterij moet zich op de geregistreerde voertuig bevinden.

 • De gegevens op de Warranty Card moeten juist ingevoerd zijn (voertuig type/ Kentekennummer enz.).

Tip voor een maximale batterij levensduur

 • De batterij moet stevig in de houder worden vastgezet, dit houdt in dat de kabelklemmen stevig en goed op de klemmen moeten passen. Een batterij dat niet stevig zit, zal trillen en stuiteren, waardoor de container en de platen beschadigd kunnen raken.

 • De bovenkant van de batterij moet schoon en droog worden gehouden. Alleen petroleumgelei (vaseline) moet worden aangebracht op de kabelklemmen. Indien vet (grease) wordt aangebracht, zal klemcorrosie, vuil en vocht voor stroomuitval veroorzaken, waardoor de batterij zwak zal worden.

 • De spanning van de ventilatorriem, elektrische bedrading, dynamo, regelaar en batterijspanning moeten regelmatig worden gecontroleerd. Een defect elektrisch systeem zal de batterij beschadigen.

 • Ontluchtingspluggen van onderhoudsvrije batterijen mogen alleen worden geopend met een ontluchtingsplugopener. Gebruik geen schroevendraaier.

 • Het elektrolytpeil moet tot aan de onderkant van de vulopening staan.

 • Gebruik voor het bijvullen van de batterij alleen gedestilleerd water. Gebruik geen mineraalwater of leidingwater bij het bijvullen.

 • Voor een maximale levensduur wordt aangeraden om, om de drie maanden de batterij en alternator van het voertuig te laten controleren.

 • De laadspanning van de regelaar gemeten over de accupool moet 14,2 + 0,20 volt zijn.

  • Een overmatige spanning dan gespecificeerd, zal de batterij overladen, wat zal leiden tot een verlies van elektrolyt en vroegtijdig falen van de batterij.

  • Een lagere spanning dan gespecificeerd, zal de batterij ontladen. Hierdoor verliest de batterij zijn kracht na een tijd.

Waarschuwing

 • Houdt de batterij ver van vonken, sigaretten en open vuur. Deze kunnen explosies veroorzaken.

 • Vermijd metaalcontact tussen de klemmen, aangezien dit kan leiden tot kortsluiting en vonken.

 • Gebruik geen Fast Charger met een hogere Ampère dan de batterij. Laat uw batterij door een getrainde persoon opladen.

 • Vermijd het installeren van een batterij met een lagere Ah-capaciteit dan geadviseerd door onze dealer/ retailer.

 • Buiten bereik van kinderen houden.

GEEN AANSPRAAK OP GARANTIE, ingeval van schade na verkoop door eigen toedoen, enig misbruik of constatering van GEEN foutieve fabricage.

Aanspraak op garantie ALLEEN, ingeval de gekochte batterij om een of andere reden de standaard batterijtest niet doorstaat. De batterij dient te worden teruggebracht naar de plaats van aankoop met medeneming van de originele aankoop bon en de ingevulde garantiekaart voor het inzetten van de garantieprocedure. Daarnaast dient de koper ook erop toe te zien dat de batterij online geregistreerd staat.

 

Eigen constructie machines vallen NIET onder de garantie. Machines die aangepast/bijgebouwd worden vallen NIET onder de garantie.

Voertuigen die behoren tot de type zwaar materieel/ 24 Volt oplaadt systeem komen niet in aanmerking voor een garantie op de batterij.

Bij mogelijke problemen aan de batterij wordt, alvorens tot retournering wordt overgegaan, inspectie gepleegd.

BIJ VERLIES VAN UW WARRANTY CARD VERVALT UW GARANTIE!

bottom of page